|

Bayern Munchen vs FC Barcelona

LINK SOPCAST

———————————————————————————————-

Link Sopcast sẽ được cập nhật chậm nhất là 1h trước khi trận đấu bắt đầu.

(Link HD sẽ được cập nhật gần thời điểm trận đấu bắt đầu. Refresh để xem cập nhật mới nhất)

sop://broker.sopcast.com:3912/151888

sop://broker.sopcast.com:3912/150045

sop://broker.sopcast.com:3912/151777

sop://broker.sopcast.com:3912/143159

sop://broker.sopcast.com:3912/150047

sop://broker.sopcast.com:3912/150046

sop://broker.sopcast.com:3912/150048

sop://broker.sopcast.com:3912/140535

sop://broker.sopcast.com:3912/143156

sop://broker.sopcast.com:3912/143158


Link Torrent Stream (Acestream)

acestream://3290ea4c0ee0be66641d5e585b4dbc87ac6180ad

acestream://2b0c99d39c4b901ea5022850ea1312fcdaa39b60

acestream://bb40ba14ac231e0efe66f40247e8c8c55176a14c


http://thethaohd.net/v/live_tv.php?tv=vtv3

http://www.miblog343.blogspot.com.es/p/dos.html

http://www.asd-om.blogspot.com.tr/p/1.html

http://www.asd-om.blogspot.com.tr/p/5.html

http://www.estadionlinetv.blogspot.com.es/

http://www.calciopertutti.com/canal-1.html

http://www.directogoltv.blogspot.com.es/2015/04/1.html

http://www.mostomedia.com/mosto1.php

http://www.arenavision.in/arenavision9

http://www.arenavision.in/arenavision1

http://www.arenavision.in/arenavision7

http://www.arenavision.in/arenavision3

http://www.futandrestv11.blogspot.com/p/fut-andres-tv-11_20.html

http://www.futandrestv13.blogspot.com/p/futandres-tv-13.html

http://www.max-deportv.net/?canal=21

http://www.max-deportv.net/?canal=13

http://www.1tvsports.com/ch1.php

http://www.dclive-un.blogspot.com/2015/04/extra-cdun04.html

http://www.liguendirect.com/ch6.html

http://www.arenavision.in/arenavision2

http://www.arenavision.in/arenavision4

http://www.arenavision.in/arenavision8

http://www.arenavision.in/arenavision10

http://www.deportesplus08.blogspot.com/p/4_2.html

http://www.deportesplus08.blogspot.com/p/1_2.html

http://www.deportesplus08.blogspot.com/p/2_2.html

http://www.deportesplus08.blogspot.com/p/3_2.html

http://www.arenavision.in/arenavision13

http://www.max-deportv.net/?canal=01

http://www.arenavision.in/arenavision14

http://www.v-i-p.click/live8.html

http://www.rivosportt.info/ch3.html

http://www.directogoltv.blogspot.com.es/2015/04/2.html

http://www.1tvsports.com/ch5.php

http://www.futboltotalcr7.com/p/canal-2.html

http://www.nocedosport.blogspot.com.es/p/canal-6.html

http://www.1tvsports.com/ch3.php

http://www.mostomedia.com/mosto4.php

http://www.mostomedia.com/mosto3.php

http://www.futandres.com/p/aka09_3.html

http://www.ibrodtv.net/ibrodtv9.html

http://www.futbolandres.com/p/futbolandres.html

http://www.futbolandres.com/p/futbolandres-3.html

http://www.asd-om.blogspot.com.tr/p/6.html

http://www.1tvsports.com/ch2.php

http://www.milloxtv.me/canal-11.htm

http://www.rivosportt.info/ch4.html

http://www.zonasports.se/canal-2.shtml

http://www.zonasports.se/canal-1.shtml

http://www.liguendirect.com/ch1.html

http://www.liguendirect.com/ch5.html

http://www.tramboliko001tv.blogspot.com/p/1.html

http://www.milloxtv.me/canal-1.htm

http://www.asd-om.blogspot.com.tr/p/2.html

http://www.deportivotvenrojatv.blogspot.com/p/rojatv2.html

http://www.1tvsports.com/ch4.php

http://www.directogoltv.blogspot.com.es/2015/04/4.html

http://www.futbolhd10sportslive1enter.blogspot.com.es/p/blog-page_30.html

http://www.portalzuca.com/roja/canal25.html

http://www.rivosportt.info/ch10.html

http://www.dxtv.li/dxtv.html

http://www.rivosportt.info/ch12.html

http://www.rivosportt.info/ch9.html

http://www.socotv.org/rojadirecta1.php

http://www.rivosportt.info/ch11.html

http://www.deportesplus04.blogspot.com/p/9.html

http://www.mostomedia.com/mosto2.php

http://www.azulyblanco.co/stream6.php

http://www.asd-om.blogspot.com.tr/p/7.html

http://www.ftv2275.blogspot.com/

http://www.ibrodtv.net/ibrodtv10.html

http://www.futboltotalcr7.com/p/canal-4.html

http://www.futbolarg.tv/31112/bayern-munich-barcelona

http://www.ibrodtv.net/ibrodtv2.html

http://www.futandres.com/p/c04.html

http://www.azulyblanco.co/4stream.php

http://www.tuttosportweb.com/ch1

http://www.hpsportlive.blogspot.com/p/hp1.html

http://www.planetadeportesweb.com/canal2.php

http://www.megatvhd.tv/live/5.php

http://www.milloxtv.me/canal-7.htm

http://www.megatvhd.tv/live/4.php

http://www.tornneosycopas.blogspot.com/2015/03/torneos-5.html

http://www.max-deportv.net/?canal=6

http://www.tornneosycopas.blogspot.com/2015/03/torneos-6.html

http://www.megatvhd.tv/live/11.php

http://www.max-deportv.net/?canal=7a

http://www.max-deportv.net/?canal=10

http://www.tornneosycopas.blogspot.com/2015/03/torneos-7.html

http://www.tornneosycopas.blogspot.com/2015/03/torneos-8.html

http://www.teledeporteonlinetv.org/canal-1/

http://www.megatvhd.tv/live/16.php

http://www.zonasports.se/canal-3.shtml

http://www.max-deportv.net/?canal=5

http://www.directogoltv.blogspot.com.es/2015/05/5.html

http://www.directogoltv.blogspot.com.es/2015/05/6.html

http://www.max-deportv.net/?canal=3

http://www.planetadeportesweb.com/canal3.php

http://www.socotv.org/rojadirecta2.php

http://www.vipracing.tv/channel/roja-2

http://www.milloxtv.me/canal-6.htm

http://www.vipracing.tv/channel/roja-3

http://www.liguendirect.com/ch2.html

http://www.vipracing.tv/channel/roja-5

http://www.vipracing.tv/channel/roja-6

http://www.max-deportv.net/?canal=02

http://www.kasimirotv.com/index.php?id=12

http://www.kasimirotv.com/index.php?id=10

http://www.directogoltv.blogspot.com.es/2015/05/10.html

http://www.azulyblanco.co/stream1.php

http://www.max-deportv.net/?canal=11

http://www.max-deportv.net/?canal=8

http://www.max-deportv.net/?canal=022

http://www.zonasports.se/canal-5.shtml

http://www.zonasports.to/canal-6.shtml

http://www.max-deportv.net/?canal=017

http://www.milloxtv.me/canal-9.htm

http://www.zonasports.se/canal-4.shtml

http://www.max-deportv.net/?canal=14

http://www.azulyblanco.co/stream14.php

http://www.brfutebol.org/channel4.html

http://www.deportesplus06.blogspot.com/p/1.html

http://www.brfutebol.org/channel5.html

http://www.onlinetvsoccer.com/channel13.htm

http://www.brfutebol.org/channel6.html

http://www.directogoltv.blogspot.com.es/2015/05/8.html

http://www.max-deportv.net/?canal=4

http://www.brfutebol.org/channel7.html

http://www.max-deportv.net/?canal=9

http://www.deporte42.es/

http://www.max-deportv.net/?canal=23

http://www.palcosports2.blogspot.com/p/canal2.html

http://www.milloxtv.me/canal-13.htm

http://www.futbolarg.tv/31111/bayern-munich-barcelona

http://www.bullanguerosports.com/canal1.html

http://www.onlinetvsoccer.com/channel14.htm

http://www.teledeporteonlinetv.org/canal-2/

http://www.tvvssueer.blogspot.com/p/spr2.html

http://www.vipracing.tv/channel/roja-1

http://www.max-deportv.net/?canal=20

http://www.max-deportv.net/?canal=018

http://www.max-deportv.net/?canal=15

http://www.futbolarg.tv/31113/bayern-munich-barcelona

http://www.caposcdn1.blogspot.com/2015/03/capostv-9.html

http://www.caposcdn1.blogspot.com/2015/03/capostv-10.html

http://www.asd-om.blogspot.com.tr/p/8.html

http://www.cc2tv-castle.blogspot.com/2015/04/edge-hls-event.html

http://www.asd-om.blogspot.com.tr/p/3.html

http://www.palcosport01.blogspot.com/2015/03/palco-1.html

http://www.guriv5.blogspot.com/p/1.html

http://www.guriv5.blogspot.com/p/2c.html

http://www.guriv5.blogspot.com/p/3.html

http://www.guriv5.blogspot.com/p/8c.html

http://www.guriv5.blogspot.com/p/9.html

http://www.asd-om.blogspot.com.tr/p/4.html

http://www.tornneosycopas.blogspot.com/2015/03/torneos-1.html

http://www.onlinetvsoccer.com/channel24.htm

http://www.miblog343.blogspot.com.es/p/uno.html

http://www.miblog343.blogspot.com.es/p/tres_6.html

http://www.simple-stream3.blogspot.com/

http://www.mijoxinformati.blogspot.com/p/ch12_4.html

http://www.cc2tv-castle.blogspot.com/2015/05/ucaster-2ch.html

http://www.cc2tv-castle.blogspot.com/2015/04/cdn-joelhp2.html

http://www.mijoxinformati.blogspot.com/p/ch2_4.html

http://www.simple-stream2.blogspot.com/

http://www.simple-stream4.blogspot.com/

http://www.mijoxinformati.blogspot.com/p/ch5_4.html

http://www.cc2tv-castle.blogspot.com/2015/04/julian-cero03.html

http://www.mostomedia.com/mosto5.php

http://www.futbolandres.com/p/futbolandres10.html

http://www.golanto.blogspot.com/p/channel-1.html

http://www.cc2tv-castle.blogspot.com/2015/04/server-2-liga.html

http://www.ertete.com/index.php?id=1

http://www.ertete.com/index.php?id=3

http://www.mijoxinformati.blogspot.com/p/ch10_4.html

http://www.mijoxinformati.blogspot.com/p/ch3.html

http://www.deportivoafedel1.blogspot.com/

http://www.deldeportesafdel2.blogspot.com/

http://www.futbolandresblog05.blogspot.com/p/ch005.html

http://www.tvvssueer.blogspot.com/p/spr3.html

http://www.futbolarg.tv/31109/bayern-munich-barcelona

http://www.futbolarg.tv/31110/bayern-munich-barcelona

http://www.futbolandresblog05.blogspot.com/p/ch006.html