|

FC Barcelona vs Bayern Munich

LINK SOPCAST

———————————————————————————————-

Link Sopcast sẽ được cập nhật chậm nhất là 1h trước khi trận đấu bắt đầu.

(Link HD sẽ được cập nhật gần thời điểm trận đấu bắt đầu. Refresh để xem cập nhật mới nhất)

sop://broker.sopcast.com:3912/150045

sop://broker.sopcast.com:3912/150048

sop://broker.sopcast.com:3912/143156

sop://broker.sopcast.com:3912/143158

sop://broker.sopcast.com:3912/150046

sop://broker.sopcast.com:3912/150047

sop://broker.sopcast.com:3912/143159

sop://broker.sopcast.com:3912/143160

sop://broker.sopcast.com:3912/151888

sop://broker.sopcast.com:3912/151777

sop://broker.sopcast.com:3912/255769


Link Torrent Stream (Acestream)

acestream://41975a9489f4de37f1afa31e5bd20a589817cf22

acestream://b96a2ef93ab88e25063e4fd6350a0a45bd5e7fd9

acestream://9aecdf25fbe7dcf945304b3b5d9e76027924f924


http://tv.footygolo.com/p/channel-youtube.html

http://tv.footygolo.com/p/channel-youtube-2.html

http://www.mybeststreams.com/p/ntvhd.html

http://www.mybeststreams.com/p/mybestuk.html

http://www.mybeststreams.com/p/beinhd.html

http://www.mybeststreams.com/p/mybesthd4.html

http://viphd.net/ntv2hd.html

http://viphd.net/ntv1hd.html

http://viphd.net/ntv3hd.html

http://cricbox.tv/live/channel2.php

http://cricbox.tv/live/channel3.php

http://cricbox.tv/live/channel1.php

http://www.ustreamfoot.com/

http://www.show-sport.com/p/youtube-2.html

http://www.show-sport.com/p/you-tube-1.html

http://viphd.net/hd1.html

http://www.show-sport.com/p/ch-1.html

http://www.show-sport.com/p/c.html

http://sports4u.tv/live/live03.php

http://www.tv-sport-hd.com/DolceSportHD-LFV.html

http://sports4u.tv/stream/sky5stream.php

http://sports4u.tv/live/live01.php

http://www.tv-sport-hd.com/DigiSport1-LFV.html

http://www.tv-sport-hd.com/DolceSport1-LFV.html

http://sports4u.tv/live/live02.php

http://footmax.org/live1.php

http://footmax.org/live2.php

http://www.videofoot.in/stream3

http://www.videofoot.in/stream5

http://www.videofoot.in/stream2

http://www.videofoot.in/stream4

http://showsport-tv.com/livefootball.php?ch=bein11

http://www.videofoot.in/stream1

http://showsport-tv.com/livefootball.php?ch=bein1

http://showsport-tv.com/livefootball.php?ch=bein2

http://btvsports.info/stream1.html

http://miblog343.blogspot.com.es/p/dos.html

http://kiezd.blogspot.co.uk/p/1.html

http://directogoltv.blogspot.com.es/2015/04/1.html

http://cc2tv-castle.blogspot.com/2015/05/ucaster-2ch.html

http://www.arenavision.in/arenavision3

http://www.arenavision.in/arenavision9