|

FC Barcelona vs Real Sociedad

LINK SOPCAST

———————————————————————————————-

Link Sopcast sẽ được cập nhật chậm nhất là 1h trước khi trận đấu bắt đầu.

(Link HD sẽ được cập nhật gần thời điểm trận đấu bắt đầu. Refresh để xem cập nhật mới nhất)

sop://broker.sopcast.com:3912/140000

sop://broker.sopcast.com:3912/140535

sop://broker.sopcast.com:3912/143156


Link Torrent Stream (Acestream)

acestream://41975a9489f4de37f1afa31e5bd20a589817cf22


http://www.miblog343.blogspot.com.es/p/dos.html

http://www.sport265.com/p/sp1.html

http://www.emitesports.org/

http://www.futbolatope.tv/roja.php

http://www.calciopertutti.com/canal-1.html

http://www.mostomedia.com/mosto1.php

http://www.directogoltv.blogspot.com.es/2015/04/1.html

http://www.zonasports.se/canal-1.shtml

http://www.max-deportv.net/?canal=01

http://www.milloxtv.me/canal-1.htm

http://www.futandres.com/p/t08.html

http://www.rivosport.net/ch3.html

http://www.arenavision.in/arenavision7

http://www.arenavision.in/arenavision1

http://www.futandrestv11.blogspot.com/p/fut-andres-tv-11_20.html

http://www.estadionlinetv.blogspot.com.es/

http://www.arenavision.in/arenavision8

http://www.arenavision.in/arenavision2

http://www.zonasports.se/canal-4.shtml

http://www.futbolandres.com/p/futbolandres.html

http://www.arenavision.in/arenavision13

http://www.futbolatope.tv/rojac2.php

http://www.futboltotalcr7.com/p/canal-2.html

http://www.wrivz1.blogspot.com/p/11.html

http://www.futbolandres.com/p/futbolandres-3.html

http://www.vipracing.net/?canal=4

http://www.liguendirect.com/ch1.html

http://www.teledeporteonlinetv.org/canal-2/

http://www.zonasports.se/canal-5.shtml

http://www.wrivz1.blogspot.com/p/15.html

http://www.v-i-p.click/live3.html

http://www.1tvsports.com/ch1.php

http://www.futbolhd10sportslive1enter.blogspot.com/p/blog-page_30.html

http://www.deportesplus04.blogspot.com/p/9.html

http://www.titosports.net/channel.php?id=1

http://www.v-i-p.click/live11.html

http://www.mostomedia.com/mosto2.php

http://www.hpsportlive.blogspot.com/p/hp1.html

http://www.max-deportv.net/?canal=7a

http://www.ftv2272.blogspot.com/

http://www.ibrodtv.net/ibrodtv2.html

http://www.ibrodtv.net/ibrodtv10.htmlhttp

http://www.kasimirotv.com/index.php?id=1

http://www.futbolarg.tv/31103/barcelona-real-sociedad

http://www.max-deportv.net/?canal=13

http://www.tornneosycopas.blogspot.com/2015/04/torneos-18.html

http://www.max-deportv.net/?canal=14

http://www.teledeporteonlinetv.org/canal-1/

http://www.polepositionv2.nl/ijs2.html

http://www.max-deportv.net/?canal=02

http://www.megatvhd.tv/live/5.php

http://www.tornneosycopas.blogspot.com/2015/04/torneos-17.html

http://www.planetadeportesweb.com/canal2.php

http://www.max-deportv.net/?canal=5

http://www.deportivotveroja.blogspot.com/p/roja3.html

http://www.futboltotalcr7.com/p/canal-4.html

http://www.vipracing.tv/channel/roja-2

http://www.liguendirect.com/ch2.html

http://www.max-deportv.net/?canal=8

http://www.zonasports.se/canal-8.shtml

http://www.vipracing.tv/channel/roja-5

http://www.vipracing.tv/channel/roja-6

http://www.planetadeportesweb.com/canal1.php

http://www.futbolarg.tv/31104/barcelona-real-sociedad

http://www.max-deportv.net/?canal=15

http://www.brfutebol.org/channel2.html

http://www.deportesplus06.blogspot.com/p/2.html

http://www.tvssuupeer.blogspot.com/p/spr2.html

http://www.directogoltv.blogspot.com.es/2015/05/6.html

http://www.deporte42.es/

http://www.onlinetvsoccer.com/channel13.htm

http://www.vipracing.tv/channel/roja-1

http://www.max-deportv.net/?canal=20

http://www.wrivz1.blogspot.com/p/1.html

http://www.wrivz1.blogspot.com/p/2.html

http://www.simple-stream2.blogspot.com/

http://www.tornneosycopas.blogspot.com/2015/03/torneos-1.html

http://www.miblog343.blogspot.com.es/p/uno.html

http://www.caposcdn1.blogspot.com/2015/03/capostv-9.html

http://www.directogoltv.blogspot.com.es/2015/05/8.html

http://www.wrivz1.blogspot.com/p/8.html

http://www.mijoxinformati.blogspot.com/p/ch5_4.html

http://www.gg.clients.cdnnow.ru/hls/37535.m3u8

http://www.cc2tv-castle.blogspot.com/2015/04/cdn-joelhp2.html

http://www.cc2tv-castle.blogspot.com/2015/04/server-2-liga.html

http://www.cc2tv-castle.blogspot.com/2015/04/edge-hls-event.html

http://www.tornneosycopas.blogspot.com/2015/04/torneos-19.html

http://www.icesommer.blogspot.com/p/ice2.html

http://www.ertete.com/index.php?id=1

http://www.undeportivoafecedeldos.blogspot.com/

http://www.futbolarg.tv/31108/barcelona-real-sociedad

http://www.futbolandresblog05.blogspot.com/p/ch006.html