|

Real Madrid vs Juventus

LINK SOPCAST

———————————————————————————————-

Link Sopcast sẽ được cập nhật chậm nhất là 1h trước khi trận đấu bắt đầu.

(Link HD sẽ được cập nhật gần thời điểm trận đấu bắt đầu. Refresh để xem cập nhật mới nhất)

sop://broker.sopcast.com:3912/254780

sop://broker.sopcast.com:3912/140535

sop://broker.sopcast.com:3912/151777

sop://broker.sopcast.com:3912/151888

sop://broker.sopcast.com:3912/140000

sop://broker.sopcast.com:3912/150000

sop://broker.sopcast.com:3912/150045

sop://broker.sopcast.com:3912/143159

sop://broker.sopcast.com:3912/143160

sop://broker.sopcast.com:3912/150046

sop://broker.sopcast.com:3912/150047

sop://broker.sopcast.com:3912/143156

sop://broker.sopcast.com:3912/143158

sop://broker.sopcast.com:3912/150048


Link Torrent Stream (Acestream)

acestream://41975a9489f4de37f1afa31e5bd20a589817cf22

acestream://e8f810a29314aaa176d9c0de6d70fe9e301233a0

acestream://bb40ba14ac231e0efe66f40247e8c8c55176a14c

acestream://3290ea4c0ee0be66641d5e585b4dbc87ac6180ad

acestream://2b0c99d39c4b901ea5022850ea1312fcdaa39b60

acestream://559e5d70ef94ffb4f86694f2def482bb009759a1


http://www.miblog343.blogspot.com.es/p/dos.html

http://www.calciopertutti.com/canal-1.html

http://www.my-hos.blogspot.com.tr/p/05.html

http://www.my-hos.blogspot.com.tr/p/01.html

http://www.deportesplus08.blogspot.com/p/8_2.html

http://www.directogoltv.blogspot.com.es/2015/04/1.html

http://www.estadionlinetv.blogspot.com.es/

http://www.mostomedia.com/mosto1.php

http://www.milloxtv.me/canal-15.htm

http://www.rivosportt.info/ch3.html

http://www.arenavision.in/arenavision7

http://www.arenavision.in/arenavision3

http://www.arenavision.in/arenavision9

http://www.arenavision.in/arenavision1

http://www.futandrestv11.blogspot.com/p/fut-andres-tv-11_20.html

http://www.futandrestv13.blogspot.com/p/futandres-tv-13.html

http://www.max-deportv.net/?canal=7a

http://www.max-deportv.net/?canal=10

http://www.1tvsports.com/ch1.php

http://www.futandres.com/p/c04.html

http://www.deportesplus08.blogspot.com/p/4_2.html

http://www.deportesplus08.blogspot.com/p/2_2.html

http://www.deportesplus08.blogspot.com/p/3_2.html

http://www.deportesplus08.blogspot.com/p/1_2.html

http://www.dclive-un.blogspot.com/2015/04/joel-gg.html

http://www.arenavision.in/arenavision10

http://www.arenavision.in/arenavision2

http://www.arenavision.in/arenavision4

http://www.arenavision.in/arenavision8

http://www.liguendirect.com/ch6.html

http://www.zonasports.se/canal-2.shtml

http://www.zonasports.se/canal-1.shtml

http://www.rivosportt.info/ch4.html

http://www.arenavision.in/arenavision13

http://www.v-i-p.click/live9.html

http://www.arenavision.in/arenavision14

http://www.reddelgol.blogspot.com/p/red2.html

http://www.futboltotalcr7.com/p/canal-2.html

http://www.1tvsports.com/ch3.php

http://www.directogoltv.blogspot.com.es/2015/04/3.html

http://www.nocedosport.blogspot.com.es/p/canal-6.html

http://www.ibrodtv.net/ibrodtv9.html

http://www.mostomedia.com/mosto3.php

http://www.mostomedia.com/mosto4.php

http://www.1tvsports.com/ch2.php

http://www.futbolandres.com/p/futbolandres.html

http://www.futbolandres.com/p/futbolandres-3.html

http://www.rivosportt.info/ch5.html

http://www.milloxtv.me/canal-11.htm

http://www.nocedosport.blogspot.com.es/p/canal-1_12.html

http://www.1tvsports.com/ch4.php

http://www.my-hos.blogspot.com.tr/p/06.html

http://www.tornneosycopas.blogspot.com/2015/05/torneos-34.html

http://www.viphdcast.blogspot.com/p/roja1.html

http://www.viphdcast.blogspot.com/p/roja2.html

http://www.milloxtv.me/canal-1.htm

http://www.liguendirect.com/ch1.html

http://www.liguendirect.com/ch5.html

http://www.my-hos.blogspot.com.tr/p/02.html

http://www.portalzuca.com/roja/canal25.html

http://www.v-i-p.click/live1.html

http://www.rivosportt.info/ch6.html

http://www.rivosportt.info/ch7.html

http://www.socotv.org/rojadirecta1.php

http://www.dxtv.li/dxtv.html

http://www.deportesplus04.blogspot.com/p/9.html

http://www.rivosportt.info/ch8.html

http://www.mostomedia.com/mosto2.php

http://www.titosports.net/channel.php?id=3

http://www.ibrodtv.net/ibrodtv1.html

http://www.futbolarg.tv/31117/real-madrid-juventus

http://www.ibrodtv.net/ibrodtv10.html

http://www.ftv2275.blogspot.com/

http://www.futboltotalcr7.com/p/canal-4.html

http://www.futandres.com/p/007.html

http://www.azulyblanco.co/4stream.php

http://www.azulyblanco.co/stream6.php

http://www.carruseldeportivotv.com/ch2.html

http://www.deportivotve08.blogspot.com/p/chanel1.html

http://www.max-deportv.net/?canal=21

http://www.teledeporteonlinetv.org/canal-1/

http://www.megatvhd.tv/live/4.php

http://www.megatvhd.tv/live/8.php

http://www.max-deportv.net/?canal=11

http://www.max-deportv.net/?canal=01

http://www.milloxtv.me/canal-7.htm

http://www.megatvhd.tv/live/10.php

http://www.tornneosycopas.blogspot.com/2015/03/torneos-3.html

http://www.tornneosycopas.blogspot.com/2015/03/torneos-5.html

http://www.tornneosycopas.blogspot.com/2015/03/torneos-7.html

http://www.megatvhd.tv/live/5.php

http://www.megatvhd.tv/live/15.php

http://www.megatvhd.tv/live/16.php

http://www.zonasports.se/canal-3.shtml

http://www.zonasports.se/canal-4.shtml

http://www.directogoltv.blogspot.com.es/2015/05/5.html

http://www.directogoltv.blogspot.com.es/2015/05/6.html

http://www.max-deportv.net/?canal=13

http://www.my-hos.blogspot.com.tr/p/07.html

http://www.max-deportv.net/?canal=3

http://www.max-deportv.net/?canal=8

http://www.directogoltv.blogspot.com.es/2015/05/10.html

http://www.max-deportv.net/?canal=14

http://www.kasimirotv.com/index.php?id=4

http://www.milloxtv.me/canal-6.htm

http://www.liguendirect.com/ch2.html

http://www.max-deportv.net/?canal=6

http://www.socotv.org/rojadirecta2.php

http://www.azulyblanco.co/stream1.php

http://www.max-deportv.net/?canal=5

http://www.max-deportv.net/?canal=4

http://www.zonasports.to/canal-6.shtml

http://www.max-deportv.net/?canal=016

http://www.milloxtv.me/canal-9.htm

http://www.vipracing.tv/channel/roja-5

http://www.zonasports.se/canal-5.shtml

http://www.max-deportv.net/?canal=017

http://www.max-deportv.net/?canal=02

http://www.onlinetvsoccer.com/channel13.htm

http://www.max-deportv.net/?canal=15

http://www.directogoltv.blogspot.com.es/2015/05/8.html

http://www.max-deportv.net/?canal=022

http://www.brfutebol.org/channel1.html

http://www.deportesplus06.blogspot.com/p/1.html

http://www.brfutebol.org/channel2.html

http://www.kasimirotv.com/index.php?id=3

http://www.brfutebol.org/channel3.html

http://www.max-deportv.net/?canal=12

http://www.deporte42.es/

http://www.milloxtv.me/canal-13.htm

http://www.max-deportv.net/?canal=27

http://www.onlinetvsoccer.com/channel14.htm

http://www.kasimirotv.com/index.php?id=2

http://www.futbolarg.tv/31116/real-madrid-juventus

http://www.deportesplus.me/

http://www.palcosports2.blogspot.com/p/canal2.html

http://www.bullanguerosports.com/canal1.html

http://www.teledeporteonlinetv.org/canal-2/

http://www.supertttv.blogspot.com/p/spr2.html

http://www.max-deportv.net/?canal=018

http://www.max-deportv.net/?canal=24

http://www.max-deportv.net/?canal=20

http://www.max-deportv.net/?canal=23

http://www.tramboliko001tv.blogspot.com/p/1.html

http://www.mijoxinformati.blogspot.com/p/ch5_4.html

http://www.rivks.blogspot.com/p/4.html

http://www.rivks.blogspot.com/p/8.html

http://www.rivks.blogspot.com/p/c9.html

http://www.cc2tv-castle.blogspot.com/2015/04/edge-hls-event.html

http://www.trambolikotv03.blogspot.com.es/p/1.html

http://www.cc2tv-castle.blogspot.com/2015/04/julian-cero03.html

http://www.futbolandres.com/p/futbolandres10.html

http://www.simple-stream4.blogspot.com/

http://www.cdn-libredirecto.blogspot.com/2015/05/canal-1.html

http://www.emitesports.org/canal9.html

http://www.my-hos.blogspot.com.tr/p/08.html

http://www.miblog343.blogspot.com.es/p/uno.html

http://www.my-hos.blogspot.com.tr/p/03.html

http://www.miblog343.blogspot.com.es/p/tres_6.html

http://www.kasimirotv.com/index.php?id=1

http://www.caposcdn1.blogspot.com/2015/03/capostv-9.html

http://www.caposcdn1.blogspot.com/2015/03/capostv-10.html

http://www.futbolarg.tv/31118/real-madrid-juventus

http://www.deportesplus.me/canal12.html

http://www.tramboliko001tv.blogspot.com/p/2.html

http://www.my-hos.blogspot.com.tr/p/04.html

http://www.rivks.blogspot.com/p/1.html

http://www.cc2tv-castle.blogspot.com/2015/04/cdn-joelhp2.html

http://www.cc2tv-castle.blogspot.com/2015/04/server-2-liga.html

http://www.rivks.blogspot.com/p/2.html

http://www.rivks.blogspot.com/p/3.html

http://www.simple-stream2.blogspot.com/

http://www.simple-stream3.blogspot.com/

http://www.icesommer.blogspot.com/

http://www.tornneosycopas.blogspot.com/2015/03/torneos-1.html

http://www.mijoxinformati.blogspot.com/p/ch2_4.html

http://www.mijoxinformati.blogspot.com/p/ch10_4.html

http://www.palcosport01.blogspot.com/2015/03/palco-1.html

http://www.mijoxinformati.blogspot.com/p/ch12_4.html

http://www.ertete.com/index.php?id=1

http://www.ertete.com/index.php?id=3

http://www.mijoxinformati.blogspot.com/p/ch3.html

http://www.eldeporteyelafadel231.blogspot.com/

http://www.undeportivoafecedeldos.blogspot.com/

http://www.futbolarg.tv/31114/real-madrid-juventus

http://www.futbolarg.tv/31115/real-madrid-juventus

http://www.futbolandresblog05.blogspot.com/p/ch005.html

http://www.futbolandresblog05.blogspot.com/p/ch006.html

http://www.tramboliko001tv.blogspot.com/p/3.html

http://www.tuttosportweb.com/ch1